CHRÁNÍME A UZDRAVUJEME SVĚT

Tento týden jsme si povídali o naší planetě Zemi. Procvičovali jsme pozornost, jemnou motoriku a rozvíjeli slovní zásobu. Malovali, cvičili, hráli společné pohybové hry. Při hrách venku jsme si užívali jarní počasí a konečně i sluníčko. Pochvala všem za práci při třídění odpadků do kontejnerů, všichni bez chyb. Je zřejmé ,že děti jsou k tomu…

Read More

Masopust a karneval

Tento týden jsme se zabývali masopustem a karnevalem. Jako příjemné zpestření jsme si ve středu udělali ve školce karneval. Rázem se třída proměnila v jednu velkou pohádkovou říši plnou princezen, rytířů, zvířátek a spoustu dalších masek. Celý týden si děti užívaly naplno- zpívaly, vyráběly, tančily, hrály různé hry, poslouchaly krásné pohádky. Samozřejmě jsme si užívali…

Read More

Únor 2021

Věnujeme se výtvarným činnostem se zaměřením na zimní témata Čteme knihu „Pipi Dlouhá punčocha“ od autorky Astrid Lindgrenové vysvětlujeme si jak vypadá naše planeta a rozeznáváme severní a jižní polokouli kreslíme a modelujeme zvířata, která žijí na jižním pólu Věnujeme se tématu hvězdy a hvězdná znamení

Read More

Učivo 8. 2. Český jazyk – učeb. str. 93/89 časování zvratných sloves str. 93/89 – cv. 4, 5, 6 polovina DÚ do ŠS. Geometrie – převod jednotek obsahu učebnice str. 55 cv. 1. DÚ – cv. 2 PS – 38 cv. 2a)b). Vlastivěda – opak. Národního obrození, Vznik Rakousko-Uherska. Znovu zkoušení str. 34

Read More

5.2.

Týdenní plán od 8.2. do 12.2. 2021: ČJ – Chválím děti, že zvládly těžký nástup na čtení vět a celých příběhů. Děkuji, že je podporujete a pomáháte jim porozumět textu. Děti se to postupně naučí zvládat samy, ale musíme je společně stále motivovat a chválit. Každý den máme na tabuli připravená obtížná slova nebo spojení, ta…

Read More

Poznej Česko

Poznej Česko na koberci Na začátku druhého pololetí jsme začali využívat naši novou didaktickou pomůcku – koberec „Poznej Česko“. Volně jsme tím navázali na naši loňskou společnou práci „Naše vlast“. Znovu si tím připomeneme česká města, řeky, hory i nížiny, jak vypadají naše hranice a kdo jsou naši sousedi. Dále budeme pokračovat samostatnou prací dětí…

Read More