Co byste měli vědět…

 • obědy vydáváme mezi 11.15 – 13.25 hodin
 • ceny obědů se liší věkem strávníků
  • strávníci 7 – 10 let – 21,- Kč
  • strávníci 11 – 14 let – 23,- Kč
  • dospělí strávníci – 26,- Kč
 • ceny obědů jsou stanoveny podle Vyhlášky o školním stravování 107/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Počítá se věk, kterého strávník dosáhne v konkrétním školním roce od 1. 9. do 31. 8.
 • placení
  • stravné se vybírá během školního roku bezhotovostně převodem na účet školy 7034 – 249 338 349 / 0800
  • pokyny, jak zařídit trvalé příkazy k platbě dostanete vždy písemně na začátku školního roku (číslo účtu, variabilní symbol, datum převodu, částku)

Provozní řád školní jídelny

A tady veškeré dobroty vznikají