Tento týden jsme si povídali o naší planetě Zemi. Procvičovali jsme pozornost, jemnou motoriku a rozvíjeli slovní zásobu. Malovali, cvičili, hráli společné pohybové hry. Při hrách venku jsme si užívali jarní počasí a konečně i sluníčko. Pochvala všem za práci při třídění odpadků do kontejnerů, všichni bez chyb. Je zřejmé ,že děti jsou k tomu vedeny od vás rodičů.

V pondělí už se těšíme na všechny naše děti.

https://photos.app.goo.gl/fZE493UyqNykwHdcA