CHRÁNÍME A UZDRAVUJEME SVĚT

Tento týden jsme si povídali o naší planetě Zemi. Procvičovali jsme pozornost, jemnou motoriku a rozvíjeli slovní zásobu. Malovali, cvičili, hráli společné pohybové hry. Při hrách venku jsme si užívali jarní počasí a konečně i sluníčko. Pochvala všem za práci při třídění odpadků do kontejnerů, všichni bez chyb. Je zřejmé ,že děti jsou k tomu…

Read More

Zimní radovánky

Týden plný povídání, čtení, zpívání, radovánek, vyrábění a her je za námi. Cvičili jsme každý den a plnili jsme také program Sokola. Malovali jsme a vyráběli, procvičili jsme si stříhání, jemnou motoriku a dbali jsme na správné držení tužky a sezení u stolu. Byli jsme také na procházce po okolí školky. I když nám počasí…

Read More