Učivo 8. 2. Český jazyk – učeb. str. 93/89 časování zvratných sloves str. 93/89 – cv. 4, 5, 6 polovina DÚ do ŠS. Geometrie – převod jednotek obsahu učebnice str. 55 cv. 1. DÚ – cv. 2 PS – 38 cv. 2a)b). Vlastivěda – opak. Národního obrození, Vznik Rakousko-Uherska. Znovu zkoušení str. 34

Read More

Info pro 5. třídu – AJ, HV

DOKONČILI JSME k 3.2.2021:  Uč. vše včetně s. 50 /cv. 1 a 3 (do 544) – opakování 4. lekce    PS s. 39/ cv. 6 na 4.2. DÚ do 26.2.: Brat Pitt.docx (122816) Konverzace: music, reading, speaking games, thinking mapspresent simple / pr. continues www.helpforenglish.cz/article/2009070704-pritomny-cas-prosty-a-prubehovy,  Děti, které v hodině chybí, dokončí práci v sešitech v co nejkratším termínu,…

Read More