CHRÁNÍME A UZDRAVUJEME SVĚT

Tento týden jsme si povídali o naší planetě Zemi. Procvičovali jsme pozornost, jemnou motoriku a rozvíjeli slovní zásobu. Malovali, cvičili, hráli společné pohybové hry. Při hrách venku jsme si užívali jarní počasí a konečně i sluníčko. Pochvala všem za práci při třídění odpadků do kontejnerů, všichni bez chyb. Je zřejmé ,že děti jsou k tomu…

Read More