Učivo 8. 2. Český jazyk – učeb. str. 93/89 časování zvratných sloves str. 93/89 – cv. 4, 5, 6 polovina DÚ do ŠS. Geometrie – převod jednotek obsahu učebnice str. 55 cv. 1. DÚ – cv. 2 PS – 38 cv. 2a)b). Vlastivěda – opak. Národního obrození, Vznik Rakousko-Uherska. Znovu zkoušení str. 34

Read More