Týdenní plán od 8.2. do 12.2. 2021:

ČJ – Chválím děti, že zvládly těžký nástup na čtení vět a celých příběhů. Děkuji, že je podporujete a pomáháte jim porozumět textu. Děti se to postupně naučí zvládat samy, ale musíme je společně stále motivovat a chválit. Každý den máme na tabuli připravená obtížná slova nebo spojení, ta trénujeme, pak přejdeme do Slabikáře, já předčítám a hodně si o tématu povídáme. Pak už čtou postupně děti a začínáme podtrhávat odpovědi na otázky k porozumění. Dobrovolným úkolem je naučit se 1/2 básničky Zoubek na str. 41.

Příští týden se posuneme ve Slabikáři do str. 53, obohatíme se o písmenko H, h.

V písance 2, kterou si některé děti vzaly domů na dopsání str. 3, obalení a podepsání příští týden pokročíme na str. 9. Domů si děti odnesly také malý sešit na diktáty k prohlédnutí, popř. k napsání opravy.

M – budeme procvičovat sčítání a odčítání do 20 zatím bez přechodu. V PS se dostaneme až na str. 43.

PRV – Dnes jsme tu měli ukázku policejní práce, děti si mohly prohlédnout auto, popovídaly si o bezpečném chování na silnici, ale i ve vztahu k nebezpečím okolo nich. Příští týden budeme pokračovat v učivu o lidském těle. V PS bychom měli vypracovat str. 35 – 36.