Učivo 8. 2.

Český jazyk – učeb. str. 93/89 časování zvratných sloves

str. 93/89 – cv. 4, 5, 6 polovina DÚ do ŠS.

Geometrie – převod jednotek obsahu

učebnice str. 55 cv. 1. DÚ – cv. 2

PS – 38 cv. 2a)b).

Vlastivěda – opak. Národního obrození, Vznik Rakousko-Uherska.

Znovu zkoušení str. 34