Učivo 2. 2.

Český jazyk – učebnice strana 89 cv.3, 4, 5.

DÚ str. 90 cv. 6a).

Matematika – učebnice str. 5 celá, cv. 7, 8 za DÚ.