Režim dne

  • 6:30 – 8:15 Příchod do školky, volné hry, individuální práce s učitelkou, 6:30 – 7:30 se děti scházejí v oranžové třídě, v 7:30 přecházejí do zelené třídy
  • 8:15 – 8:45 Komunikativní kruh, ranní cvičení
  • 8:45 – 9:10 Osobní hygiena, svačina
  • 9:10 – 9:40 Řízené činnosti zaměřené na jednotlivé oblasti vzdělávání
  • 9:40 – 11:40 Pobyt venku – volné hry, řízené činnosti, tematické vycházky
  • 11:40 – 12:45 Oběd, osobní hygiena
  • 12:45 – 14:30 Odpočinek dětí, klidový režim, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku
  • 14:30 – 14:45 Svačina
  • 14:45 – 15:30 Odpolední činnosti řízené učitelkou, volné hry, pobyt na zahradě, konec provozu zelené třídy, děti se spojují do žluté a oranžové třídy. Pondělí, středa, čtvrtek v 15:30, úterý, pátek v 15:00 hodin