DOKONČILI JSME k 3.2.2021: 

Děti, které v hodině chybí, dokončí práci v sešitech v co nejkratším termínu, abychom mohli plynule navázat. 

Úspěšný rok 2021 přeje všem Olga Kyselová.